साधे प्रश्न:नोट बंदी

​नोटा बंदी वर सगळे वाचून,बोलून झाले असेल तर हे वाचा…. तर,सरकार ला काळा पैसा संपवायचा होता.जमले तर काळी संपत्ती पण संपवायची होती.सरकारला खरेच हे असेच करायचे होते का?झालेे का ?वगैरे बोलून झालें असेलच.अशी कृती करण्याचा ह्या सरकारचा तो हक्क आहे, हे समजून आपण बरेच वाद स्थगित करू शकतो.त्याचे बरे वाईट काय ते काळ बघेलच. प्रश्न […]

जयललिता : इंदिरा नंतर ह्याच

विधान सभेत , फक्त बलात्कार व्हायचा बाकी होता,काका म्हणले .जनरल नॉलेज साठी पेपर वाचणे सुरु केले होते १९८९ ला, जयललिता सोबत हे असे झाले ,म्हणजे नेमके काय हे कळायचे वय नव्हते . आमच्या महान नेत्यावर टीका करणारी कोण हि, संपवा हिला , हि प्रवृत्ती आजही कायम आहेच .पण एक स्त्री च्या अब्रूवर भर विधान सभेत […]

Deool : Marathi movie review

” डिप्रेशन म्हणजे काय?” समजा अचानक तुमच्या लहान मुलाने तुम्हाला असा प्रश्न विचारला तर तुमची की अवस्था होईल ? . उत्तर देऊ कि नको आणि देऊ तर नेमके काय सांगावे अशी अवघड अवस्था होऊन जावी .निरागस प्रश्न किती भेदक होऊ शकतात ह्याचे ते उदाहरण .   देउळ चित्रपट बघतांना आपले पण असेच काही होते . म्हणायला   गावात नव्याने बांधल्या जाणाऱ्या देवळाची काय ती  गोष्ट  . पण त्या अनुषंगाने गाव , तेथील लोक , देव […]

Deposit Rates from PSU banks

Why this Post : We are in extraordinary times since the deposit rates are back again to 10 % . 10 is a number around which economist predict a recession ahead , especially for a growing economy such a number is a huge anomaly . Economics aside any rate of interest above 8 is considered […]

Wake Up Sid : The End

A man in group of people , any group .. is vulnerable . People around us affect us .They can expand our chances or limit them . Careers most of pains come from denial of this fact . On the contrary its very empowering to accept that we are vulnerable . Then our assumption of […]