Marathi poem:देवेंद्र

​देवेंद्र लागला मुरायला नाथ हा झुरायला पालवी खुडायला धीर साथ देईल का.. हाकरेs कळत नाही ओले असून जळत नाही सामना हा जमेल का मुंबई जिंकायला मुठी काही वळत नाही पंजा

Marathi poem:सोशल मीडिया

  ह्याची ट्रिप,त्याचे मत आणि उसने नवल वारंवार कुठे किती.. काय होते,माझे जीवन नीरस फार..! वेळ दवडून, वेळच नसतो,भेटू कधीतरी म्हणशील संतापाला आवतन देऊन,असा किती दिवस झुरशील?   बघ अजूनही

Marathi poem:भक्त झाले

​कसे काय ,ते,मग असे कसे ? मला वाटते ,जसे तसे ,अन तसे तसे मी वाचलेले ,वाचविलेले, तेच खरे असे सारे आज व्यक्त झाले.. मी माझ्या असण्याचा, तू तुझ्या त्या सोहळ्याचे

marathi poem:उगवशील तू

हे बिंब आसमानी, मनी विराणी,ओठांवर ओळी विसळू कश्या मी गाशील तू,तेच गीत नव्याने,ध्यानाचे मनी ठेवशील तू पदरात रक्षा वागवू कशा मी,उसळून येईल धग त्यातूनही हसशील तू,नटशील तू,नव्याने कलेवर सजवशील तू

lokpal : मराठी कविता

कृष्णा तुझी गीता वाया गेली रे बाबा राजनीतीने आपला पुन्हा साधला कावा ||1|| धृतराष्ट्राची मुले यंदा शेकड्याच्या पार अजुनही भीष्म वाहतो पदाचा आपल्या भार ||2|| पांडवांना आनंद तेवढा पांचजन्य फुंकल्याचा

Hindi Poem :दुर्गा देखो आज जनमकर

दुर्गा देखो आज जनमकर मंदीरमे ना पूजी जाओगी स्कूल जाते , राह चलते चुटकीमे लुट जाओगी ||१|| भरम नजाना देख इनको हो हरतरफ जो दंगे है सुबह चायपे “माल” ताडेगे

Deool : Marathi movie review

” डिप्रेशन म्हणजे काय?” समजा अचानक तुमच्या लहान मुलाने तुम्हाला असा प्रश्न विचारला तर तुमची की अवस्था होईल ? . उत्तर देऊ कि नको आणि देऊ तर नेमके काय सांगावे अशी अवघड